GOOV Muziektheater heeft in 2011 de eigen productie Bommen Berend, de Musical op de planken gebracht. Bijna 7000 bezoekers hebben de voorstelling bezocht, waaronder 1800 scholieren uit Stad en Ommeland.


Thema
De stad Groningen heeft in het rampjaar 1672 het beleg door Bernhard von Galen, bisschop van Münster doorstaan. Op 28 augustus van dat jaar, na een beleg van amper een maand gaf de bisschop zijn troepen opdracht zich terug te trekken. De bisschop werd (en wordt) in de volksmond Bommen Berend genoemd vanwege het veelvuldige gebruik van door kanonnen afgeschoten bommen, voor die tijd het modernste wapentuig. Hiermee werd aanzienlijke schade aangericht binnen de stadsmuren.


Waarom ontwikkelde GOOV Muziektheater Bommen Berend, de Musical?
GOOV Muziektheater wilde graag een karakteristiek eigentijdse musical, met een voor Groningen historisch aansprekend thema ontwikkelen en op de planken zetten.

Met Bommen Berend, de Musical heeft GOOV Muziektheater een bijdrage geleverd aan de Groninger Cultuur. De stedelijke en provinciale geschiedenis is op een toegankelijke wijze voor een breed publiek op een aantrekkelijke manier voor het voetlicht gebracht.

mediapartner: